Bách Thanh- 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 2PN 𝗙𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 Đ𝗮̣𝗶 𝗟𝗮̉𝗶

🍀 Bách Thanh A6- 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 2PN 𝗙𝗹𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 Đ𝗮̣𝗶 𝗟𝗮̉𝗶🍀 – Tiêu chuẩn: 4 người lớn + 4 trẻ em dưới 12t – Tối đa: 08NL + 4TE dưới 12t 🍄 Vị trí: Biệt Thự Bách Thanh thuộc dãy A view hồ Bách Thanh nằm giữa trung tâm của Resort Flamingo Đại Lải. Thuận tiện di […]

Đọc thêm